Toepassingen van laserlicht in de oogheelkunde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

249 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2399-2403
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume129
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit