Togninia (Calosphaeriales) is confirmed as teleomorph of Phaeoacremonium by means of morphology, sexual compatibility, and DNA phylogeny

L. Mostert, P.W. Crous, J.Z. Groenewald, W. Gams, R.C. Summerbell

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)646-659
  TijdschriftMycologia
  Volume95
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit