Tolerance of embryos of Marinogammarus marinus and Orchestia gammarella (Amphipoda) to lowered salinities

A.G. Vlasblom, G. Bolier

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  37 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)334-341
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit