Tolerence of Braccica nigra to Pieris brassicae herbivory

S.E. Blatt, R.C. Smallegange, L. Hess, J.A. Harvey, D. Dicke, J.J.A. van Loon

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Tolerence of Braccica nigra to Pieris brassicae herbivory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences