Ton H.M. van Schaik & Karin Strengers-Olde Kalter, Het arme roomse leven: Geschiedenis van de katholieke caritas in de stad Utrecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)126–128
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume14
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit