Tony Ballantyne (2006). Between colonialism and diaspora; Sikh cultural formations in an imperial world [Review of: T. Ballantyne (2006) Between colonialism and diaspora; Sikh cultural formations in an imperial world]

K.W. Koh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)955-957
TijdschriftAsian Journal of Social Science
Volume37
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit