Tools XOR Theory? – Digital models and methods for textual scholarship

J. van Zundert, G. Middell, T.L. Andrews

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit