Toon H.M. Kerkhoff, Per Imperatief Plakkaat. Overheid en pestbestrijding in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-149
Aantal pagina's3
TijdschriftEarly Modern Low Countries
Volume4
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit