Top-down control of root-feeding nematodes in range-expanding and congeneric native plant species

Maria Viketoft, Wim H. van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

257 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Top-down control of root-feeding nematodes in range-expanding and congeneric native plant species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology