Top-down-directed synchrony from medial frontal cortex to nucleus accumbens during reward anticipation.

M.X. Cohen, L. Bour, M. Mantione, M. Figee, M. Vink, M.A. Tijssen, A.F. Rootselaar, P.V. Munckhof, R.P. Schuurman, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)246-252
TijdschriftHuman Brain Mapping
Volume33
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit