Topic identification challenge

Kevin W. Boyack, Wolfgang Glänzel, Jochen Gläser, Frank Havemann, Andrea Scharnhorst, Bart Thijs, Nees Jan van Eck, Theresa Velden, Ludo Waltmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

90 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1223-1224
Aantal pagina's2
TijdschriftScientometrics
Volume111
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 mei 2017

Citeer dit