Topic identification challenge

Kevin W. Boyack, Wolfgang Glänzel, Jochen Gläser, Frank Havemann, Andrea Scharnhorst, Bart Thijs, Nees Jan van Eck, Theresa Velden, Ludo Waltmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

143 Downloads (Pure)

Zoekresultaten