Topographically triggered mycelial bundles in Acremonium and Fusarium species

Colin J. Ingham, J. Dijksterhuis, Laura Caton

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)118
Aantal pagina's1
TijdschriftGewasbescherming
Volume48
Nummer van het tijdschrift4/5/6
StatusGepubliceerd - 01 feb. 2018

Citeer dit