Topologically heterogeneous beta cell adaptation in response to high-fat diet in mice

J.H. Ellenbroek, H.A. Tons, N. de Graaf, C.J. Loomans, M.A. Engelse, H. Vrolijk, P.J. Voshol, T.J. Rabelink, F. Carlotti, E.J. de Koning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Topologically heterogeneous beta cell adaptation in response to high-fat diet in mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology