Tortula grandiretis Broth. in the Netherlands and in Turkey

A.C. Crundwell, H.J. During, B.P. Koutstaal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)255-257
  TijdschriftLindbergia
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift3-4
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit