"Поголовное уничтожение еврейского населения" ["Pogolovnoe unichtozhenie evreiskogo naseleniia"]: Холокост в советских СМИ (1941-1945) [Kholokost v sovetskikh SMI (1941-1945)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Vertaalde titel van de bijdrage"Total Annihilation of the Jewish Population": The Holocaust in the Soviet Media, 1941-45
Originele taal-2Russisch
Pagina's (van-tot)62–122
Aantal pagina's61
TijdschriftГолокост і сучасність. Студії в Україні і світі (Holokost i suchasnist'. Studiï v Ukraïni i sviti)
Nummer van het tijdschrift1(7)
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit