Totale propaganda in een totale oorlog: Hoe Stalin de media gebruikte tijdens de Tweede Wereldoorlog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

213 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageTotal Propaganda in a Total War: How Stalin Used the Media during World War II
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-16
Aantal pagina's5
TijdschriftGeschiedenis Magazine
Volume50
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - apr. 2015

Citeer dit