Totem and Taboo: The Cultural Biography of the Mill Biotope. A New Perspective on Mills

G.W.J. Rooijakkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-29
TijdschriftInternational Molinology
Volume72
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit