Toward Better Interoperability of the NARCIS Classification

Gerry Coen, Richard P. Smiraglia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Toward Better Interoperability of the NARCIS Classification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences