Toward effective software solutions for big biology

Pjotr Prins, Joep de Ligt, Artem Tarasov, Ritsert C Jansen, Edwin Cuppen, Philip E Bourne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)686-7
Aantal pagina's2
TijdschriftNature Biotechnology
Volume33
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2015

Citeer dit