Toward more sustainable tropical agriculture with cover crops: Soil microbiome responses to nitrogen management

Letusa Momesso, Carlos A.C. Crusciol, Joao W. Bossolani, Luiz G. Moretti, Marcio F.A. Leite, George A. Kowalchuk, Eiko E. Kuramae*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Toward more sustainable tropical agriculture with cover crops: Soil microbiome responses to nitrogen management'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology