Toward understanding, managing, and protecting microbial ecosystems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

312 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Toward understanding, managing, and protecting microbial ecosystems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences