Toward VR eventscapes for spatio-temporal access to digital maritime heritage

Merino Jan Kraak, Andreas Weber, Jelle van Lottum, Yuri Engelhardt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)413-414
TijdschriftProceedings IEEE International Conference on eScience
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit