Towards a global perspective on early modern slave trade: prices of the enslaved in the Indian Ocean, Indonesian Archipelago and Atlantic worlds

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)42-68
TijdschriftJournal of Global History
Volume17
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit