Towards a mechanistic understanding of the human subcortex

B. U. Forstmann, Gilles de Hollander, Leendert van Maanen, Anneke Alkemade, Max C Keuken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

The human subcortex is a densely populated part of the brain, of which only 7% of the individual structures are depicted in standard MRI atlases. In vivo MRI of the subcortex is challenging owing to its anatomical complexity and its deep location in the brain. The technical advances that are needed to reliably uncover this 'terra incognita' call for an interdisciplinary human neuroanatomical approach. We discuss the emerging methods that could be used in such an approach and the incorporation of the data that are generated from these methods into model-based cognitive neuroscience frameworks.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)57-65
Aantal pagina's9
TijdschriftNature Reviews Neuroscience
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 jan 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards a mechanistic understanding of the human subcortex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit