Towards a mechanistic understanding of the human subcortex

B. U. Forstmann, Gilles de Hollander, Leendert van Maanen, Anneke Alkemade, Max C Keuken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards a mechanistic understanding of the human subcortex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences