Towards a national research information infrastructure in the Netherlands based on CERIF: challenges and opportunities

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit