Towards a new history of the Second World War?

Kees Ribbens, Peter Romijn, Hinke Piersma, Nico Wouters, Rudi Van Doorslaer

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperWetenschappelijk

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
UitgeverKNHG / Royal Netherlands Historical Society (Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap)
Aantal pagina's5
StatusGepubliceerd - mrt. 2015

Citeer dit