Towards a new history of the Second World War?

Kees Ribbens, Peter Romijn, Hinke Piersma, Nico Wouters, Rudi Van Doorslaer

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperWetenschappelijk

37 Downloads (Pure)

Citeer dit

Ribbens, K., Romijn, P., Piersma, H., Wouters, N., & Van Doorslaer, R. (2015). Towards a new history of the Second World War? KNHG / Royal Netherlands Historical Society (Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap).