Towards a new understanding of migration timing: slower spring than autumn migration in geese reflects different decision rules for stopover use and departure

Andrea Kölzsch, G.J.D.M. Müskens, H. Kruckenberg, P. Glazov, R. Weinzierl, B.A. Nolet, M. Wikelski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards a new understanding of migration timing: slower spring than autumn migration in geese reflects different decision rules for stopover use and departure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology