Towards a novel multilocus phylogenetic taxonomy for the dermatophytes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftMycopathologia
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2016

  Citeer dit