Towards a Philosophy of Information and Computing Sciences

J. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-25
Aantal pagina's4
TijdschriftNIAS Newsletter
Volume42
Nummer van het tijdschriftSpring 2009
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit