Towards a phylogenetic reappraisal of Parmulariaceae and Asterinaceae (Dothideomycetes)

E Guatimosim, A L Firmino, J L Bezerra, O L Pereira, R W Barreto, P W Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards a phylogenetic reappraisal of Parmulariaceae and Asterinaceae (Dothideomycetes)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences