Towards a Resource Flows framework that encompasses RF data, health accounts, costing methods and cost-effectiveness analysis

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Originele taal-2Engels
Plaats van productieThe Hague
UitgeverijNetherlands Interdisciplinary Demographic Institute
Aantal pagina's9
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit