Towards a TEI-based encoding scheme for the annotation of parallel texts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards a TEI-based encoding scheme for the annotation of parallel texts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Engineering & Materials Science

Social Sciences