Towards an Elementary Theory of Knowledge Interaction

R.P. Smiraglia, C.M.J.M. van den Heuvel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)360-383
TijdschriftJournal of Documentation
Volume69
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit