Towards an integrated study of the ecosystem of Lake Vechten

E.P.H. Best, M.C.I. Blaauboer, T.E. Cappenberg, H.J. Gons, R.D. Gulati, W.A. De Kloet, C.L.M. Steenbergen, H. Verdouw

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)107-118
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit