Towards an understanding of the costs of fire.

A.G. Henry, T. Budel, P.L. Bazin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)96-105
TijdschriftQuaternary International
Volume493
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit