Towards mouse models of preservation: a heritable component in extinction of operant behavior in fourteen standard and recombinant inbred mouse lines.

H.A. Malkki, L.A. Donga, S.E. De Groot, C.N. Levelt, C.I. De Zeeuw, F.P. Battaglia, C.M. Pennartz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)280-287
TijdschriftNeurobiology of Learning and Memory
Volume96
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit