Towards User Modelling in the Combat Against Cyberbullying

M. Dadvar, R. Ordelman, F.M.G. de Jong, D. Trieschnigg

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)
368 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards User Modelling in the Combat Against Cyberbullying'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science