Toxicity of cadmium to free-living marine and brackish water nematodes (Monhystera microphthalma, Monhystera disjuncta and Rhabditis marina): a new experimental method and evaluation of LC50 tests.

G. Vranken, R. Vanderhaeghen, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelCoordinated Research Actions Oceanography: progress report 1983. Ecological and ecotoxicological studies of benthos of the Southern Bight of the North Sea.
Pagina's101-129
StatusGepubliceerd - 1984
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit