Toxicity of copper, mercury and lead to a marine nematode.

G. Vranken, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)453-457
TijdschriftMarine Pollution Bulletin
Volume17
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit