Toxicological Mixture Models are Based on Inadequate Assumptions

M. G. Vijver, Wjgm Peijnenburg, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4841-4842
Aantal pagina's2
TijdschriftEnvironmental Science and Technology
Volume44
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit