Trace Determination of Lower Volatile Fatty-Acids in Sediments by Gas-Chromatography with Chemically Bonded Ffap Columns

C.A. Hordijk, I. Burgers, G.J.M. Phylipsen, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)317-323
  TijdschriftJournal of Chromatography A
  Volume511
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit