Trace-elemental and multi-isotopic (Sr-Nd-Pb) characterization and discrimination analysis of jadeite-jade and omphacite-jade in the Greater Caribbean: Implications for pre-colonial inter-island exchange networks

Corinne Hofman, A.C.S. Knaf, Habiba Habiba, T. Shafie, J.M. Koornneef, A. Hertwig, J. Cárdenas-Párraga, A. García-Cascof, G.E. Harlow, H.-P. Schertl, W.V. Maresch, A.J. López Belando, U. Brandes, G.R. Daviesa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer105466
TijdschriftScience Reports
Volume135
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit