Trace-Metal Chemistry of a Dutch Reservoir, the Tjeukemeer

H. De Haan, J. Voerman, T. De Boer, J.R. Moed, J. Schrotenboer, H.L. Hoogveld

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)391-400
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit