Trace metal interactions in the macroalga Enteromorpha prolifera (O.F. Müller) J.Ag.,grown in water of the Scheldt estuary (Belgium and SW- Netherlands) in response to cadmium exposure

S. Haritonidis, J.W. Rijstenbil, P. Malea, J. van Drie, J.A. Wijnholds

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)61-66
  TijdschriftBioMetals
  Volume7
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit