Traces of the Ramayana and Mahabharata in Javanese and Malay literature

W. van der Molen (Redacteur), Ding Choo Ming (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
UitgeverijISEAS - Yusof Ishak Institute
Aantal pagina's229
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit