Tracing from fat tissue, liver, and pancreas: a neuroanatomical framework for the role of the brain in type 2 diabetes.

F. Kreier, Y.S. Kap, T.C. Mettenleiter, C. van Heijningen, J. van der Vliet, A. Kalsbeek, H.P. Sauerwein, E. Fliers, J.A. Romijn, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tracing from fat tissue, liver, and pancreas: a neuroanatomical framework for the role of the brain in type 2 diabetes.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences