Tracing histone modification dynamics in single cells during differentiation and early development

Helena Viñas Gaza

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • van Oudenaarden, Alexander, Promotor
Uitgever
StatusGepubliceerd - 18 dec. 2023

Citeer dit