Tracing scientific influence.

A. Scharnhorst, E. Garfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-25
  TijdschriftDynamics of Socio-Economic Systems
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit